Obwieszczenia, Ogłoszenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 10.05.2012r. do 30.05.2012r. wykazu nieruchomości...

Ogłoszenie o II przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 700 o pow. 2,8997 ha, położonej w miejscowości Skaryszew. Cena wywoławcza: 18 600 zł Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem w/w nieruchomości...

Konkurs na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaryszewie 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określo

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012

otwarty konkurs Załacznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr 25/2012r. z dnia 28 marca 2012r.

Konkurs na stanowisko dyrektora

1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym 2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym 2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, ...

Ogłoszenie o II przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100 o pow. 0,0626 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na spr...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie 2/ Zespołu Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1/ Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 700 o pow. 2,8997 ha, położonej w miejscowości Skaryszew. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Ogłoszenie o zakazie uprawy maku i konopi

Skaryszew, 08.03.2012r. RPO.6180.91.01.2012.RK MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SKARYSZEW Urząd Miasta i Gminy Skaryszew przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r.) na terenie Gminy Skaryszew obowiązuje całk

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE SPORTU

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2012 roku oraz całorocznych. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicz...