Obwieszczenia, Ogłoszenia

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE SPORTU

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2012 roku oraz całorocznych.

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2012 roku oraz całorocznych.

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
2. Opis przedmiotu konkursu: zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji realizowane w I półroczu 2012 roku oraz całoroczne
w zakresie
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
- upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. Wartość zamówienia: 165.500 zł
4. Termin składania ofert upłynął w dniu 2 lutego 2012 r. o godz. 15 00


Komisja konkursowa działała zgodnie z trybem określonym w regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 03/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na posiedzeniu jawnym Komisja obradowała w następującym składzie:

1) Marzena Bienias        - przewodniczący komisji
2) Rafał Karolak                - członek
3) Sylwia Mosioł                - członek
4) Dorota Albiniak       -członek
5) Iwona Kilianek              - członek


1) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działań w poszczególnych zadaniach wyniosła:


1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej 1 Powierzenie 3.000 zł
2 Szkolenie młodzieży oraz organizowanie rozgrywek tenisa stołowego 2 Powierzenie 5.000 zł
3 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej 3 Powierzenie 2.500 zł
4 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w judo 4 Powierzenie 7.000 zł
5 Szkolenie młodzieży i organizacja zawodów w lekkiej atletyce 5 Powierzenie 2.000 zł
6 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów szachowych 6 Powierzenie 1.500 zł
7 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w piłce nożnej 7 Powierzenie 140.000 zł
8 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek brydża sportowego 8 Powierzenie 2.500 zł
9 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w bilardzie sportowym 9 Powierzenie 2.000 zł
Razem 165. 500 zł


2) Komisja dokonała otwarcia ofert.

3) Do konkursu zgłosiły się następujące kluby:
1. UKS „Victoria”
2. UKS „Promyk” Dzierzkówek
3. UKS Sołtyków
4. UKS „Jadarek”
5. UKS „Olimp”
6. UKS „Puszczyk” Chomentów
7. K.S. Skaryszewianka Skaryszew
8. L.K.S Chomentów
9. K.S. Tęcza Kobylany
10. KS Maków

4) Ocena ofert odbyła się na podstawie ściśle określonych kryteriów i skali zawartej w ogłoszeniu będącego załącznikiem niniejszego protokółu.
5) Następnie każdy z członków komisji zapoznał się formularzami ofert, a szczególnie wnikliwie analizowano poprawność ofert pod względem formalnym, ich zgodność z zakresem rzeczowym konkursu oraz kalkulację kosztów.
6) Oferty złożone przez UKS VIKTORIA ze Skaryszewa i UKS Puszczyk z Dzierzkówka Starego zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów określonych w Ogłoszeniu Konkursowym.
7) Po wnikliwej analizie ofert złożonych przez wyżej wymienione kluby komisja Konkursowa postanowiła przeznaczyć środki finansowe w następujący sposób:

1. UKS „Sołtyków” 5 Powierzenie 1 000 zł
2. UKS „Jadarek” 2 Powierzenie 3 000 zł
3. UKS „Olimp” 1,3,4,8,9 Powierzenie 17 000 zł
4. UKS „Puszczyk Chomentów” 3 Powierzenie 1 500 zł
5. K.S. Skaryszewianka Skaryszew 7 Powierzenie 80 000 zł
6. LKS Chomentów 7 Powierzenie 39 000 zł
7. K.S. Tęcza Kobylany 7 Powierzenie 1 000 zł
8. K.S. Maków 7 Powierzenie 20 000 zł

RAZEM 162.500 zł

8) Prace komisji zostały sfinalizowane podpisaniem niniejszego protokołu.


ZATWIERDZAM:

B U R M I S T R Z
MIASTA I GMINY
SKARYSZEW

mgr Ireneusz Kumięga

Skaryszew, dn. 13 lutego 2012r.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 325
22 maja 2017 14:03 (Administrator ) - Dodanie załącznika [prtokol_z_rozstrzygniegia_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:03 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)