Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 10 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 10 stycznia 2019r.

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 3 grudnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 3 grudnia 2018r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 22 lutego 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 22 luty 2019r.

Protokół Nr 58/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 9 października 2018r.

Protokół Nr 58 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 9 października 2018r.

Protokół Nr 56/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 56 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.