Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 56/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 56 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 23 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 55 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 23 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 6 lipca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 6 lipca 2018r.

Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 18 czerwca 2018r.

Protokół Nr 53 z posiedzenia Komisji Ośwaity, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publucznego odbytego w dniu 18 czerwca 2018r.

Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 29 maja 2018r.

Protokół Nr 52 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 29 maja 2018r.

Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 25 maja 2018r.

Protokół Nr 51 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 25 maja 2018r.

Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 8 października 2018r.

Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 8 października 2018r.

Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 27 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 27 września 2018r.

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ohrony Środowiska odbytej w dniu 22 sierpnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 22 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 26 lipca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 26 lipca 2018r.