Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 5 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 5 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 23 lipca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty,Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 23 lipca 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 29 czerwca 2019r.

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 19 czerwca 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 24 maja 2019r.

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 24 maja 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 17 czerwca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 17 czerwca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 21 czwerwca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 21 czerwca 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 27 maja 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 27 maja 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 23 kwietnia 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 23 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 26 marca 2019r.

Protokół z posiedzenia Kiomisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 26 marca 2019r.