Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 7 luty 2019r.

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 7 luty 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 5 czerwca 2019r.

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 5 czerwvca 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 22 maja 2019r.

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 maja 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 23 maja 2019r.

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 23 maja 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 21 marca 2019r.

Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony ŚĘrodowiska odbytej w dniu 21 marca 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 29 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 6/2109 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 20 marca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 20 marca 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 24 kwietnia 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 24 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 25 marca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 25 marca 2019r.