Protokoły Komisji Rady Miejskiej (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr 12/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 12 października 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 28 wrzesień 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 19 sierpnia 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 23 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 7/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 19 maj 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 2 / 2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 12 styczeń 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 12 /2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 07 października 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 20 sierpień 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 21 lipiec 2015r.