Protokoły Komisji Rady Miejskiej (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 29 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 29 października 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 18 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 18 września 2019r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 31 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 31 października 2019r.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 20 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 20 września 2019r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 paźdeziernika 2019r.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 wrzesnia 2019r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 30 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 30 października 2019r.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjej - odbytej w dniu 23 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 23 września 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 1 sierpnia 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 1 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 28 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 28 października 2019r.