Protokoły Komisji Rady Miejskiej (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 29 listopada 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 29 listopada 2018r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr 57/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 24 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 września 2018r.

Protokół Nr 52/2018 Komisja Rewizyjna

Protokół zposiedzenia Komisji odbytej w dniu 12 lipca 2018r.

Protokół Nr 51/2018 Komisja Rewizyjna

Protokół z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 czerwca 2018r.

Protokół Nr 47/2018 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 13 lipca 2018r.

Protokół Nr 46/2018 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

Protokół z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 13 czerwca 2018r.

Protokół Nr 45/2018 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia odbytej w dniu 5 czerwca 2018r.

Protokół Nr 50/2018 Komisja Rewizyjna

odbytej w dniu 22 maja 2018 roku.