Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 21 lutego 2019r.

Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 21 lutego 2019r.

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 18 lutego 2019r.

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 18 lutego 2019r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 11 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Ośwaity, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 11 stycznia 2019r.

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 17 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 17 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 4 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Ośwaiaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 4 grudnia 2018r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 15 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3 zposiedzenia Komisji Zdrowai, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 15 stycznia 2019r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Protokiół Nr 2 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 14 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 stycznia 2019r.