Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 10 października 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 10 października 2018r.

Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 25 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 25 września 2018r.

Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług ids. Samorządu odbytej w dniu 20 sierpnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług ids. Samorządu - odbytej w dniu 20 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 czerwca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 czerwca 2018r.

Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 11 października 2018r.

Protokół Nr 55 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 11 października 2018r

Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 września 2018r.

Protokół Nr 54 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 wrzesnia 2018r.

Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 sierpnia 2018r.

Protokół Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 29 listopada 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 29 listopada 2018r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr 57/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 24 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 września 2018r.