Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 06/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kalinową do ulicy Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem na części działek nr ewid. gruntu: 1264/2, 1264/1, 1263/1, 1263/7 w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych, wykonanie urządzeń wodnych oraz ich przebudowę oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak-Dzierzkówek".

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie 4 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości służebności przesyłu na działkach będących własnością Gminy Skaryszew oraz operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 127/4, 127/2, 150 w miejscowości Maków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 711, 712, 713, 845 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 25, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 246 w miejscowości Chomentów Puszcz

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole i miejsko-gminny ośrodek kultury na działkach nr ewid. gruntu: 1106/2, 1105/3 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c PE DN40 mm na działce nr ewid. gruntu: 148/11 w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: przebudowa sieci wodociągowej DN 160 PVC na działkach nr ewid. gruntu: 1224/2, 4098 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c PE DN40 mm na działkach nr ewid. gruntu: 826/1, 826/11 w miejscowości Maków