Obwieszczenia, Ogłoszenia (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o podjęciu przez Radę Miejską w Skaryszewie uchwały nr XXXII/324/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec Na podstawie art. 17 pkt 1...