Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 124_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa odcinków oświetlenia na terenia gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 123_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki nr 1169/20 o pow. 925 m, położonej w miejscowości Skaryszew, z przeznaczeniem pod przedłużenie drogi będącej własnością Gminy Skaryszew, tj. ul. Spacerowej.

Zarządzenie Nr 122_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 120_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz

Zarządzenie Nr 118_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 117_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym

Zarządzenie Nr 116_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 115_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie Nr 114_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko dożynkowe", oraz konkurs" Najlepszy chleb dożynkowy" podczas dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 15 września 2019 roku.

Zarządzenie Nr 113_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programy YOUNGSTER PLUS