Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: "Wyższe kompetencje -lepsze perspektywy"

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia opinii Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie Regulaminu klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: realizacja zajęć dydaktycznych i szkoleń w ramach projektu " Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne"