Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 100_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew od dnia 10.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 99_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie”

Zarządzenie Nr 94_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 93_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zarządzenie Nr 92_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu

Zarządzenie Nr 91_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 90_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 89_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lipca 2020 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 86_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 85_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego