Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 stycznia 2019 roku

W sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew w 2019 roku

Zarządzenie Nr 4_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 stycznia 2019 roku

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 3_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 stycznia 2019 roku

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacją pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 132_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego przy ulicy M.C. Skłodowskiej

Zarządzenie Nr 131_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych"

Zarządzenie Nr 130_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 129_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 128_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 grudnia 2018 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 127_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 grudnia 2018 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zapytania pn.: "Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSp w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej"

Zarządzenie Nr 126_2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 listopada 2018 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych