Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 71_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 czerwca 2019 roku

W sprawie wynajmu garażu położonego w Skaryszewie przy ulicy Krasickiego 9.

Zarządzenie Nr 68_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 67_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie wskazania szkoły, w której naliczony będzie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na Każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego Zespół im. Jana Pawła...

Zarządzenie Nr 66_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek, położonych w miejscowości Skaryszew, z przeznaczeniem pod wewnętrzne drogi gminne

Zarządzenie Nr 65_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 64_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

W sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 63_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

W sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do podpisywania faktur wystawianych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 62_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 61_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki Nr 120/11 o pow. 448m2, położonej w miejscowości Maków, z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa wewnętrznej drogi gminnej, tj. ul. Wiśniowej

Zarządzenie Nr 60_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku nawałnic mających miejsce na terenie gminy Skaryszew w dniach 23-27 maja 2019 roku