Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 118_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 117_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym

Zarządzenie Nr 116_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 115_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie Nr 114_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko dożynkowe", oraz konkurs" Najlepszy chleb dożynkowy" podczas dożynek Parafialno-Gminnych w dniu 15 września 2019 roku.

Zarządzenie Nr 113_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programy YOUNGSTER PLUS

Zarządzenie Nr 112_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 sierpnia 2019 roku

W sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Odechowiec.

Zarządzenie Nr 111_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 110_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: " Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 109_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Referacie Organizacyjno-Prawnym