Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 160_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 grudnia 2019 roku

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 159_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 158_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 155_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa pumptracku na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska Polskiego"

Zarządzenie Nr 154_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa owoców warzyw do stołówki szkolnej przy ulicy Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew

Zarządzenie Nr 153_2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew

Zarządzenie Nr 152_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B.Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie"

Zarządzenie Nr 151_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego pn.:"Oficjalna karta świąteczna Miasta i Giny Skaryszew 2019"

Zarządzenie Nr 150_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2213/4 p pow. 3,8325ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Twarogowej