Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 11_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 stycznia 2020 roku

W sprawie założeń do przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Skaryszew

Zarządzenie Nr 10_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o udzielenie dotacji z burżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2020 roku

Zarządzenie Nr 9_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 8_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 6_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 5_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Zarządzenie Nr 4_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czsie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży...

Zarządzenie Nr 3_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2020 roku

Zarządzenie Nr 2_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 stycznia 2020 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Referatu Finansowo Podatkowego do Prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 1_2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 stycznia 2020 roku

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.