Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 180_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa budynku remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie” CZĘŚĆ 1: Budowa budynku remizo-świetlicy CZĘŚĆ 2: Zagospodarowanie terenu

Zarządzenie Nr 179_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Zarządzenie Nr 178_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze — młodszy referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zarządzenie Nr 177_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 listopada 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 160/2020 z dnia 30 października 2020 rw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego, boiska do piłki plażowej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej”

Zarządzenie Nr 176_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: „Remont drogi gminnej — ulicy Armii Krajowej w Makowcu”

Zarządzenie Nr 175_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 577/5 o pow. 0,1050ha, położonej w miejscowości Odechowiec, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości będącej we współwłasności Gminy Skaryszew oraz OSP w Odechowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 577/1 i Nr 577/3.

Zarządzenie Nr 174_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie na dzień 31 grudnia 2020r.

Zarządzenie Nr 173_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 169_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska j Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"

Zarządzenie Nr 167_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: „Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczna”.