Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 130_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 września 2020 roku

w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami, strażami z terenu powiatu radomskiego.

Zarządzenie Nr 128_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funcjonowania, obsługi i ekspolatacji monitoringu wizyjnego na terenie Rynku Miejskiego w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 124_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie

Zarządzenie Nr 122_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pm.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia

Zarządzenie Nr 121_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: "Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie"

Zarządzenie Nr 120_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zamówienia pn.: Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B.Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 117_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 116_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

W spawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 115_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Modrzejowicach