Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 138_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 137_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 października 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek nr 638/3, nr 814/1, nr 639/2, nr 640/3 i nr 644/2, o łącznej pow. 1026 m, położonych w miejscowości Maków, z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę gminą - ul. Nową

Zarządzenie Nr 136_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 października 2019 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 135_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 134_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie opracowania projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami na kolejny rok budżetowy przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta...

Zarządzenie Nr 132_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie zmiany składu Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą powołanej Zarządzeniem Nr 125?2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 131_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 130_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 129_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych