Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 128_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019, wydatków majątkowych oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019.

Zarządzenie Nr 127_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2019 roku

W sprawie powierzenia Panu Henrykowi Słomce wykonywania obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pana Jacka Woźniaka - Dyrektora Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

Zarządzenie Nr 126_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2019 roku

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego do zarządzania projektem nr RPMA.10.01.01-14-a303/18 pod nazwą: "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy".

Zarządzenie Nr 125_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 września 2019 roku

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie Nr 124_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa odcinków oświetlenia na terenia gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 123_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki nr 1169/20 o pow. 925 m, położonej w miejscowości Skaryszew, z przeznaczeniem pod przedłużenie drogi będącej własnością Gminy Skaryszew, tj. ul. Spacerowej.

Zarządzenie Nr 122_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 121_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Daniela Rogala - Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 120_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz

Zarządzenie Nr 119_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019, wydatków majątkowych oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019.