Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Ireneusz Kumięga - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

Zdjęcie osoby

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Sekretariat : tel. 048/ 610-30-89

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy przede wszystkim:

1. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
2. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i Gminy oraz kierowanie pracami Urzędu.
3. Reprezentowanie Miasta i Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Miasta i Gminy.
4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.
5. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji rządowej.
6. Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego Zarządu mieniem Miasta i Gminy w obowiązującym trybie.
7. Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu.
8. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
9. Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu.
10. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
11. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
12. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom Urzędu.
13. Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników zgodnie z Regulaminem Oceny Pracowników w oparciu o wyniki ich pracy.
14. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Komórkami Urzędu.
15. Gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu
16. Ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
17. Wykonywanie zadań wynikających z funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy oraz kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.
18. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2017 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18000
20 listopada 2018 10:24 (Tomasz Kalita) - Dodanie stanowiska: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.
04 maja 2017 21:46 (Administrator ) - Dodanie stanowiska: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.
04 maja 2017 21:43 (Administrator ) - Dodanie stanowiska: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.