Wybory Samorządowe

Wybierz rok

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Ponowne Głosowanie

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Ponowne Głosowanie

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r.

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego oraz o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 paździerenika 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu

Uchwała Nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 25 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r.

Skład Przewodniczących i Zastępców OKW ds. przeprowadzenia głosowania

Skład Przewodniczacyh i Zastępcó OKW w Gminie Skaryszew ds. przeprowadzenia głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o numerach i granicach obwodów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o rozpoczęciu prac przez OKW ds.przeprowadzenia głosowania

informacja o rozpoczęciu prac w dniu 21 października 2018r. przez Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania.

Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o terminach szkoleń obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Skaryszew

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie o zarejestrowanych kandydatach na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Skaryszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.