Petycje

Wybierz rok

Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsz Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawae

Petycja - mieszkańcy Makowa

Petycja z prośbą o wykonanie kolektora ściekowego sieci kanalizacyjnej.

Petycja w sprawie zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa