Petycje

Wybierz rok

Mieszkańcy Makowa Nowego - dokończenie udowy wodociągu

Mieszkańcy Makowa Nowego - dokończenie udowy wodociągu.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów -dot. płatności bezgotówkowych.

Petycja przeciwko budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą przy ulicy Radomskiej w miejscowości Makowiec

Petycja mieszkańców miejscowości Makowiec oraz miasta Skaryszew przeciwko budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą przy ulicy Radomskiej w miejscowości Makowiec.

Redukcja kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych

Redukcja kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych

Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA

Możliwość powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonanie i finansowanie przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA.

Petycja w sprawie przeniesienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Petycja w sprawie przeniesienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsz Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawae

Petycja - mieszkańcy Makowa

Petycja z prośbą o wykonanie kolektora ściekowego sieci kanalizacyjnej.

Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 roku

Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 roku