Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 07 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami...

UCHWAŁA Nr IV /22/ 2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 26 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Skaryszewie oraz ustalenia ich zakresu działalności i składów osobowych.