Informacje w zakresie udzielonych ulg

Wybierz rok

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2019

Na podstwie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm., Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadmości

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami.

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2017 rok

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami.