Ogłoszenia - oferty pracy

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora do spraw kontroli i windykacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor do spraw kontroli i windykacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent (umowa na zastępstwo)

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze Referent w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26 – 640 Skaryszew (umowa na zastępstwo)

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Inspektor na stanowisku do spraw OSP

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor na stanowisku do spraw OSP

Pomoc administracyjna

Burmistrz Miasta i gminy Skaryszew ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew na stanowisko: Pomoc administracyjna

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.