Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIV/160/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zwiazanych z prowadzeniem działalno,ści gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powidu COVID-19

Uchwała nr XXIV/159/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Skaryszew

Uchwała nr XXIV/158/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2020 roku.

Uchwała nr XXIV/157/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.

Uchwała nr XXIV/156/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXIV/154/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radom

Uchwała nr XXIV/153/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu

Uchwała nr XXIV/152/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2020-2025

Uchwała nr XXIV/151/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 kwietnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej na rok 2020