Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXII/145/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 marca 2020r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.

Uchwała nr XXII/144/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 marca 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2020.

Uchwała nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 lutego 2020r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2020r.

Uchwała nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 lutego 2020r

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Uchwała nr XXI/141/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 lutego 2020r

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 lutego 2020r

w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2019 do budżetu Gminy w Skaryszewie.

Uchwała nr XX/139/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się czne w ieszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.

Uchwała nr XX/138/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.

Uchwała nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.