Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XX/139/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się czne w ieszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.

Uchwała nr XX/138/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.

Uchwała nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XX/135/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025

Uchwała nr XX/134/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie uchwalenia planu budżetu Gminy Skaryzew na 2020r.

Uchwała nr XIX/134A/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Uchwała nr XIX/133/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Uchwała nr XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skaryszew na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Skaryszew