Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2019r.

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.

Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 do budzetu Gminy w Skaryszewie.

Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Skaryszewskiej udziału w wysokości 2/3 do nieruchomości położonej w miejscowości Huta Skaryszewska oznaczonej w ewidencji gruntów nr 24 o pow. 1,2400ha.

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu.

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie