Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr: XLII/369/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018r

Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na rok 2019.

Uchwała nr: XLII/369/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018r

Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Skaryszew.

Uchwała nr: XLII/367/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018r

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skaryszew innym instrumentem płatniczym.

Uchwała nr: XLII/366/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018r

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2018-2025

Uchwała nr: XLII/365/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018r

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018.