Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIX/187/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

uchwaqła zmieniająca uchwałę w sprawie usytalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr XXIX/186/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Skaryszew Miasto oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 972/12 o pow. 1655m kw i nr 972/13 o pow. 5553m kw.

Uchwała nr XXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własnosci gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.

Uchwała nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała nr XXIX/183/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skaryszew za 2019 rok.

Uchwała nr XXIX/182/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za 2019r.

Uchwała nr XXIX/181/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 sierpnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020.

Uchwała nr XXVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 lipca 2020r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojembności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała nr XXVIII/179/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 lipca 2020r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr XXVIII/178/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31 lipca 2020r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.