Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Skaryszewie.

Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w tym drogi powiatowej nr 3535W Trablice+Soltzkow.

Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.

Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewi z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec.

Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew połozonej w miejscowości Gębarzów oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 871/1 o pow. 1100m kw. na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej....

Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skaryszew.