Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVII/116/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XVII/115/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 października 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew".

Uchwała nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 października 2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 października 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 października 2019r.

w sprawie uchylenia w części uchwały nr XIX/103/2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/108/2019 w sprawei wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzkówku Starym, udziału w wysokości 1/3 do nieruchomości położonych w miejscowości Dzierzkówek Stary, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 279/3 i nr 280 o łącznej pow.0,1000ha

Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r.

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.