Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/94/2019r. Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.

Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lipca 2019r.

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lipca 2019r.

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały budzetowej na 2019r.

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/89/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szlkole Podstawowej w Chomentowie Puszcz.

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 czerwca 2019r.

Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.