Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew, położonej w obrębie geodezyjnym Makowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1060/1 o pow. 1,5804 ha oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej....

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych".

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie.

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2019r.

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.