Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr x/77/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjecia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.

Uchwała nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr X/76/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew.

Uchwała nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr X/75/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.

Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019r.

Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.

Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzcego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie udziału w wysokości 1/2 do nieruchomości, połozonych w miejscowości Tomaszów oznaczonych w ewidencji gruntów nr 230 i nr 241 o łącznej pow. 0,8000ha.