Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr 1 / 2014

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 18 grudzień 2014r.