Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr 12 /2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 07 października 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 20 sierpień 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 9/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 21 lipiec 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 8 /2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 18 czerwiec 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr 7 /2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 01 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr 6 /2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 13 maja 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 27 kwiecień 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 4/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 10 marca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 3/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 25 luty 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 2/2015

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – odbytej w dniu 5 i 13 styczeń 2015r.