Obwieszczenia, Ogłoszenia

STYPENDIA SZKOLNE

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów będzie przyznawana pomoc materialna.

Pomoc materialna ma charakter socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być kwota większa niż 351 zł .

Wnioski są dostępne :

  • w szkołach na terenie miasta i gminy,
  • w Urzędzie Miasta i Gminy pokój Nr 31

Składanie kompletnych wniosków w Urzędzie Miasta

i Gminy p. 31

  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej do 14.IX.2012r

- słuchacze studium, kolegium do 15.X.2012r

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Czajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 353
22 maja 2017 14:24 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wniosek_stypendia.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:23 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)