Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

ogłasza konsultacje społeczne 

  • Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96 poz.873 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

2.      Przedmiot konsultacji.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 10 września 2012r. do 24 września 2012r.

4.      Forma konsultacji.

Konsultacje będą polegały na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz wyrażeniu opinii na jego temat.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej www.skaryszew.pl w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie BIP Urzędu Miasta Gminy Skaryszew www.bip.skaryszew.pl, a także dostępny jest w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew na parterze w godz. 7 30 – 15 00. Wypełnione formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.karolak@skaryszew.pl do 24 września 2012 roku – decyduje data wpływu.

5. Zasięg terytorialny konsultacji.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Karolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 395
22 maja 2017 14:23 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_formularz_konsultacje.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:23 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_konsultacje_spoleczne_2012.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:22 (Administrator ) - Dodanie załącznika [projekt_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzad_na_2013.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)