Obwieszczenia, Ogłoszenia

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 września 2012r. do 
24 września 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, BIP Skaryszew i na tablicy ogłoszeń Urzędu . Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres e-mail rafal.karolak@skaryszew.pl. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Zgodnie z Uchwałą nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie protokół z wynikami  konsultacji zamieszcza się:  na stronie internetowej miasta Skaryszewa, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                        w Skaryszewie

                                                          Ireneusz Kumięga

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Karolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 344
22 maja 2017 14:24 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)