Obwieszczenia, Ogłoszenia

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2012ROKU

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r. Nr 234, poz.1536 tekst jednolity).

I.  Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, w 2012r. na zadania pn.

  1.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • 2.      Ochrona i promocja zdrowia
  • 3.      Wypoczynek dzieci i młodzieży

przyznaje środki publiczne n/w podmiotom:

1.         Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

·         Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu ul. Kościelna 5, przyznaję dotację w  

           wysokości 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

·         Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „ PROVIDENTIAE DEI” z siedzibą w Skaryszewie ul. J.

          Kochanowskiego 16g, przyznaję dotację w wysokości 17 000 zł ( słownie: siedemnaście 

          tysięcy złotych)

2.         Ochrona i promocja zdrowia

·         Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Skaryszew, przyznaję dotację w wysokości 3 000

           zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

3.         Wypoczynek dzieci i młodzieży

·         Stowarzyszenie DZIECI NASZEJ WSI z siedzibą w Skaryszewie przy ul. St Wyszyńskiego

          27/2, przyznaję dotację w wysokości 4 000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych)

·         PARAIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii św. Jakuba w Skaryszewie, przyznaję dotację w

          wysokości 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)       

 

Oferty złożone przez w/w podmioty spełniają wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r. Nr 234, poz.1536 tekst jednolity.)

 

                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                         MIASTA I GMINY

                                                                                                   mgr inż. Ireneusz Kumięga

Skaryszew dnia 09.05.2012r.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Wilanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 334
22 maja 2017 14:16 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)