Protokoły z kontroli

Wybierz rok

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Nazwa projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

Sprawozdanie z audytu

Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na działalność sportową.

Protokoł kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt

Protokół z kontroli nr 2/14253403/2018

Protokoł kontroli przestrzegania przepisów - Archiwum Państwowe w Radomiu

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skaryszewie z dnia 06-08-2018 r.

Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy

Protokół kontroli nr rej. 150266-53-K036Pt/18 z dnia 27.07.2018 r.

Protokół kontroli - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Protokół kontroli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z dnia 06.06.2018 r.

Protokół kontrolny - Powiatowy Urząd Pracy

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 29.6.2017 r.