Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ohrony Środowiska odbytej w dniu 22 sierpnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 22 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 26 lipca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 26 lipca 2018r.

Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 10 października 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 10 października 2018r.

Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług ids. Samorządu odbytej w dniu 20 sierpnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług ids. Samorządu - odbytej w dniu 20 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 czerwca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 czerwca 2018r.

Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 11 października 2018r.

Protokół Nr 55 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 11 października 2018r

Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 września 2018r.

Protokół Nr 54 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 wrzesnia 2018r.

Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 sierpnia 2018r.

Protokół Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr 57/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 24 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 września 2018r.