Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Protokiół Nr 2 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 14 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 stycznia 2019r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 10 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 10 stycznia 2019r.

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 3 grudnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 3 grudnia 2018r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 22 lutego 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 22 luty 2019r.