Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 luty 2020r

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 19 luty 2020r.

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 16 stycznia 2020r

z posiedezenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 16 stycznia 2020r.

Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 grudnia 2019r

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 grudnia 2019r.

Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 listopada 2019r.

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20 listopada 2019r.

Protokół Nr 17/2020 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 17 lutego 2020

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 17 lutego 2020r.

Protokół Nr 18/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 21 lutego 2020r.

z posiwedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 21 lutego 2020r.

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 20 grudnia 2019r.

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego odbytej w dniu 20 grudnia 2019r.

Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 22 listopada 2019r.

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 22 listopada 2019r.