Informacje w zakresie udzielonych ulg

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2019

Na podstwie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm., Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadmości

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami.

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2017 rok

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami.

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2016 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami.

Informacja w zakresie udzielonych ulg - gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami.

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2015 r.

Informacja w zakresie udzielonych ulg umorzeń za 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty...

Informacja w zakresie udzielonych ulg w 2014 r.

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 złotych łącznie za 2014 r. Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Informacja w Zakresie Udzielonych Ulg w 2013 r.

wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł. łącznie za rok 2013 (dokument do pobrania w formacie .pdf)

Informacja w Zakresie Udzielonych Ulg w 2012 r.

wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł. łącznie za rok 2012 (dokument do pobrania w formacie .pdf)