Informacje w zakresie udzielonych ulg (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w zakresie udzielonych ulg za 2015 r.

Informacja w zakresie udzielonych ulg umorzeń za 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty...