Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Skaryszew

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2012 w rozbiciu na poszczególne szkoły w każdej z gmin regionu radomskiego.

Do sprawdzianu, który przeprowadzono 3 kwietnia na Mazowszu przystąpiło
48 915 uczniów.  Arkusz standardowy zawierał 26 zadań, sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji
i wykorzystania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Aby ukończyć szkołę podstawową, uczniowie do sprawdzianu muszą przystąpić. Zadania sprawdzianu dotyczą różnych przedmiotów
i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej. Trzeba wykazać się
między innymi: umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, pisania wypracowań i wykonywania obliczeń. Sprawdzian ma charakter powszechny
i obowiązkowy, tzn. musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista.

 

Wyniki szkół z terenu gminy Skaryszew:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu - 24,3 pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym – 19,8 pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Odechowie – 19,6 pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz – 23,9 pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie – 21,8 pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach – 20,3pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie – 23,2pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Sołtykowie – 21,5 pkt.
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Twarogowej – 19,1 pkt.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Czajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 404
22 maja 2017 14:18 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)