Praktyki studenckie (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRAKTYKI

Praktyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie Ogólne zasady organizacji Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej. Odbywa się to bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z...