Praktyki studenckie

PRAKTYKI

Praktyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

 

Ogólne zasady organizacji

 

Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

 

Odbywa się to bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu drugiej stronie nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia zawodowego, czy zdobycia wiedzy z interesującej  praktykanta dziedziny.

 

Opiekun praktykanta przydziela mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.

 

 

 

1. PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Praktyki studenckie są bezpłatne .

 

Osoby zainteresowane praktykami w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie w pierwszej kolejności zobowiązane są złożyć podanie w sprawie umożliwienia odbywania praktyk.

 

Po uzyskaniu zgody - na odbywanie praktyki, zawierane jest porozumienie o organizacji praktyki zawodowej pomiędzy placówką kierującą a Urzędem Miasta i Gminy, określające prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy.

 

 

Dwa egzemplarze Porozumienia powinny zostać wypełnione i podpisane przez placówkę kierującą  (osobę upoważnioną do podpisywania porozumień w sprawach praktyk). Podpisane porozumienia (2 egz. ) należy dostarczyć do pokoju 13  - Kadry /I piętro/

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. kadrowych 
tel:/48/610 30 89 wewn.118

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2017 18:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 673
18 maja 2017 18:49 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)