Stanowiska Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w tym drogi powiatowej nr 3535W Trablice-Sołtyków

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie zwiększenia limitów odłowów zwierząt leśnych.

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli nieruchomości