Regulamin udzielania zamówień publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej Kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych zwany dalej „Regulaminem”